Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek De Vos

Wilselsesteenweg 142

3010 Kessel-lo

Hoofdapotheker: Pascal De Vos

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0542 878 019

Machtigingsnummer APB: 245212

Telefoonnummer: 016 25 81 29

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.